Ongevallenverzekering Skatevlaanderen (Fun jeugd, Fun volwassenen en RetroDogs): Verzekering SkateVlaanderen

Ongevallenverzekering RBIHF (competitieleden inline hockey): Verzekering RBIHF

Privacyverklaring in het kader van GDPR: Privacyverklaring ISCE
Conform de GDPR-wetgeving gaan wij respectvol om met de gegevens van onze leden. 

Het huishoudelijk reglement voor 2022-2023 kan hier teruggevonden worden:  HR ISCE

Als jonge sporter, ouder, begeleider of andere betrokkene kan je bij onze Aanspreekpersoon Integriteit (API) terecht met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit.

Wat is een API?

De Aanspreekpersoon Integriteit (API) is het eerste aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten of discriminatie, en lichamelijke en seksuele integriteit. De API luistert naar je vraag of verhaal, behandelt je melding in alle vertrouwen en verwijst door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen.

Nele Lievens

nele@isceeklo.be  

 

2018, website powered by Twizzit.com