Ongevallenverzekering Skatevlaanderen (Fun jeugd, Fun volwassenen en RetroDogs): Verzekering SkateVlaanderen

Ongevallenverzekering RBIHF (competitieleden inline hockey): Verzekering RBIHF

Privacyverklaring in het kader van GDPR: Privacyverklaring ISCE
Conform de GDPR-wetgeving gaan wij respectvol om met de gegevens van onze leden. 

Het huishoudelijk reglement voor 2022-2023 kan hier teruggevonden worden:  HR ISCE